VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) (vanaf december 2022)

Inleiding

De olijfoliefabriek Macchia Verde Bio exploiteert de website onder het internetdomein https://olijfolie-molen.nl, alle subdomeinen die tot deze domeinen behoren, alsook de daarmee verbonden online en offline softwaretools en toepassingen, kunnen in het algemeen worden gebruikt zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Beeldrechten

Alle foto’s en afbeeldingen op deze website worden gebruikt in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Alle op de foto’s afgebeelde personen op deze website hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de foto’s, en het gebruik ervan is derhalve toegestaan overeenkomstig § 22 van de Duitse wet op het kunstauteursrecht (KunstUrhG).

Gebruik van cookies

Op onze websites worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die gegevens voor technische sessiecontrole in het geheugen van uw browser opslaan. Deze gegevens bevatten geen informatie die wij aan een natuurlijke persoon kunnen toewijzen. Sessiecookies worden gebruikt wanneer u de website gebruikt. Sessiecookies worden gebruikt voor beveiligde authenticatie en worden verwijderd wanneer u uitlogt uit een met een wachtwoord beveiligd deel van de website. Cookies helpen ons om het webverkeer op onze website te analyseren. Daarnaast kunnen cookies in individuele gevallen webtoepassingen ondersteunen die het gebruik van de website specifiek op uw behoeften kunnen afstemmen en in dat verband informatie over bestaande voorkeuren bijhouden. Voorts wijzen wij erop dat browsers gewoonlijk beschikken over cookiebeheerfuncties waarmee u het plaatsen van cookies met de juiste instellingen kunt verhinderen, hetgeen echter kan leiden tot een beperking van het gebruik van de website. Indien u het plaatsen van cookies wenst te weigeren, verzoeken wij u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan te passen.

Beveiliging

MacchiaVerdeBio neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die buiten Mocht u per e-mail contact willen opnemen met Filippo Spadaro, dan wijzen wij u erop dat, vanwege de aard van het Internet, de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie nooit voor 100% kan worden gegarandeerd en dat de inhoud van e-mails door onbevoegde derden kan worden ingezien. Wij raden u dan ook aan vertrouwelijke informatie uitsluitend per post aan ons toe te zenden.

Bewaartermijn

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze contractuele relatie. Daarnaast zijn wij onderworpen aan opslag- en documentatieverplichtingen met gespecificeerde perioden tot 10 jaar (bv. belastingwettelijke vereisten). Voorts kunnen bijzondere wettelijke voorschriften een langere bewaringstermijn noodzakelijk maken, bijvoorbeeld bewijs in verband met wettelijke verjaringstermijnen. Indien gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij regelmatig gewist, tenzij hun beperkte verdere verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de eerder genoemde doeleinden.

Wie we zijn

Het adres van onze website is: http://olijfolie-molen.nl .

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij ze verzamelen

Contact formulieren

Cookies

Wanneer u een reactie op onze website plaatst, kan dit betekenen dat u toestemming geeft om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Dit is een handige functie, zodat u niet al deze informatie opnieuw hoeft in te voeren wanneer u weer een reactie plaatst. Deze cookies worden één jaar bewaard.

Als u een account hebt en inlogt op deze website, zullen wij een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen wij enkele cookies plaatsen om uw inloggegevens en weergaveopties op te slaan. Inlogcookies verlopen na twee dagen en displayoptiecookies verlopen na een jaar. Als u “aangemeld blijven” selecteert wanneer u zich aanmeldt, blijft uw aanmelding gedurende twee weken behouden. Wanneer u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Wanneer u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en verwijst alleen naar de post-ID van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. De cookie vervalt na één dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies zo als de bezoeker de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen informatie over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende trackingdiensten van derden insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud registreren, met inbegrip van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en op deze website bent ingelogd.

Analytics-diensten

Met wie wij uw gegevens delen

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wanneer u een reactie plaatst, wordt deze voor onbepaalde tijd opgeslagen, inclusief metagegevens. Hierdoor kunnen wij automatisch vervolgopmerkingen detecteren en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan wij ook de door hen verstrekte persoonlijke informatie op in hun gebruikersprofielen. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt op uw informatie

Als u een account hebt op deze website of opmerkingen hebt geplaatst, kunt u verzoeken om een export van uw persoonlijke informatie van ons, met inbegrip van alle informatie die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, worden gewist. Dit omvat niet de gegevens die wij moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden onderzocht door een geautomatiseerde spambestrijdingsdienst.